Informacije

Tvrdi uvez, 1346 stranica

Izdavač Vizura d.o.o., 2015. godina

CIJENA KNJIGE s CD-om = 680,00kn, s PDV-om – u trgovini 880,00

CIJENA KNJIGE  = 480,00kn, s PDV-om – u trgovini 680,00

CIJENA CD-a = 580,00kn, s PDV-om – u trgovini 780,00

 (knjigu šaljemo o našem trošku)

U ponudi je treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje knjige – SAM SVOJ ODVJETNIK – s komentarom, primjerima obrazaca za praktičnu primjenu, sudskom praksom, bilješkama i zbirkom propisa autora: – Marko Babić dipl. iur.

Knjiga «Sam svoj odvjetnik» predstavlja uvid u raznovrsne pravne radnje i postupanja u postupcima pred sudovima i drugim tijelima. U ovoj knjizi je predstavljena problematika iz dvadeset različitih pravnih područja, kao što su: – kazneni postupak, parnični postupak, upravni postupak, izvanparnični postupak, radnopravni odnosi, oblast ugovaranja, poslovnog dopisivanja te druga pravna područja.

Materija je prikazana s kratkim uvodnim razmatranjem ili kompletnim pregledom cjelokupnog  postupka, sukladno pozitivnim zakonskim propisima, s praktičnim primjerima (564-primjera) pogodnim za postupanje kao i s sudskom praksom, bilješkama.

Ova knjiga će poslužiti kao praktikum i podsjetnik kako odvjetnicima, tako i pravnicima iz gospodarstva i državne uprave koji se sa predmetnom problematikom susreću i s drugih aspekata kroz svakodnevni rad i praksu, bez obzira na djelatnost.

Knjiga je osmišljena kao pravna pomoć i okvirno uputstvo kod obavljanja određenih pravnih radnji, pa je, u želji da obrađenu materiju približi i osobama koje nemaju pravnu naobrazbu, jednim dijelom prilagođena laicima kako bi se i oni njome mogli poslužiti.

Uz knjigu je prilog CD koji ima mogućnost pretraživanja pojmova (indeks) kao i mogućnost prijenosa pojedinačnih primjera na računalo radi daljnje obrade. CD isto tako sadrži redakcijski pročišćene tekstove zakona, kao što su: Obiteljski zakon  – Zakon o obveznim odnosima – Zakon o nasljeđivanju – Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – Zakon o parničnom postupku – Ovršni zakon – Stečajni zakon – Zakona o zemljišnim knjigama – Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade i drugi.

 

Naruči SADRŽAJ

I
SAM SVOJ ODVJETNIK
PARNIČNI POSTUPAK

Nadležnost i sastav suda .79

Stvarna nadležnost . 79

Mjesna nadležnost .79

Sastav suda .79

Izuzeće . 79

Stranke, njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici, jezik u postupku .80

Pojam .80

Zakonski zastupnik .80

Punomoćnici stranaka .80

Jezik u postupku . 81

Troškovi postupka .81

Parnični troškovi .81

Troškovi u postupku osiguranja dokaza .81

Oslobođenje od plaćanja troškova postupka .82
Suparničari, umješači, obavijest treće osobe o parnici .82

SUPARNIČARSTVO .82

Pojam i vrste .82

UMJEŠAČI .83

Imenovanje prethodnika .83

Obavijest treće osobe o parnici .83

Prekid i mirovanje postupka .84

Prekid postupka . 84

Dokazi u parničnom postupku .84

Osnove dokazivanja .84

Vrste dokaza . 85

Osiguranje dokaza .87

Pripremanje glavne rasprave .87

Opće napomene . 87

Prethodno ispitivanje tužbe .88

Odgovor na tužbu .88

Pripremno ročište .88

Zakazivanje ročišta za glavnu raspravu . 88
Glavna rasprava .89

Opće napomene .89

Tijek glavne rasprave .89

Javnost glavne rasprave .90

Rukovođenje glavnom raspravom .90

Održavanje reda na glavnoj raspravi 90

Presuda, rješenje, sudska nagodba .90

Prethodne napomene . 90

PRESUDA .91

Vrste presuda .91

a) Osuđujuća (kondemnatorna) presuda .91

b) Djelomična presuda .91

c) Međupresuda .91

d) Presuda na temelju priznanja .92

e) Presuda na temelju odricanja .92

f) Presuda zbog ogluhe .92

g) Presuda zbog izostanka .92

h) Dopunska presuda .93

Pravomoćnost presude .93

Donošenje i objavljivanje presude .93

Pismena izrada i dostavljanje presude .93

Ispravljanje presude .94

B) RJEŠENJE . 94

C) SUDSKA NAGODBA .94
Redovni pravni lijekovi .95

ŽALBA PROTIV PRESUDE .95

Pravo na žalbu . 95

Sadržaj žalbe . 95

Razlozi zbog kojih se presuda može pobijati .95

Postupak po žalbi .96

Odluke drugostupanjskog suda po žalbi .96

ŽALBA PROTIV RJEŠENJA .97
Izvanredni pravni lijekovi .97

Revizija .97

Ponavljanje postupka .98
Posebni postupci po Zakonu o parničnom postupku .98
Prethodne napomene .98

Postupak u parnicama iz radnih odnosa .98

Postupak u parnicama zbog smetanja posjeda .99

Izdavanje platnog naloga .99

Postupak u sporovima male vrijednosti .100

Postupak pred trgovačkim sudovima .101

PARNIČNI POSTUPAK
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 1. – Primjer rješenja suda kojim se oglašava apsolutno nenadležnim (Članak 16. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .105
Primjer 2. – Primjer prigovora tuženika na mjesnu nadležnost suda (Članak 20. i 56. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .108
Primjer 3. – Primjer rješenja suda kojim se oglašava stvarno nenadležnim (Članak 20. i 27. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .110
Primjer 4. – Primjer rješenja o ukidanju provedenih radnji i odbacivanju tužbe (Članak 83. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .112
Primjer 5. – Primjer rješenja o postavljanju privremenog zastupnika (Članak 84. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .114
Primjer 6. – Primjer oglasa o postavljanju privremenog zastupnika (Članak 86. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .116
Primjer 7. – Primjer punomoći izdane odvjetniku (Članak 95. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .117
Primjer 8. – Primjer punomoći izdane odvjetniku (Članak 95.- Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II) .119
Primjer 9. – Primjer odvjetničke punomoći s arbitražnom klauzulom (Članak 95. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer III) .121
Primjer 10. – Primjer punomoći date osobi koja nije odvjetnik (Članak 96. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .122
Primjer 11. – Primjer specijalne punomoći date osobi koja nije odvjetnik (Članak 96. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .123
Primjer 12. – Primjer podneska o opozivu punomoći odvjetniku (Članak 99. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .125
Primjer 13. – Primjer podneska odvjetnika o opozivu punomoći (Članak 99. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .126
Primjer 14. – Primjer podneska tuženika (Članak 106.- Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .127
Primjer 15. – Primjer podneska tužitelja (Članak 106. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .128
Primjer 16. – Očitovanje tuženika na podnesak tužitelja .131
Primjer 17. – Podnesak tuženog .132
Primjer 18. – Podnesak tužiteljice .133
Primjer 19. – Primjer rješenja o vraćanju podneska radi ispravke i dopune (Članak 109. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .134
Primjer 20. – Primjer rješenja suda kojim se utvrđuje da je tužba povučena iz razloga što je ista vraćena tužitelju radi dopune i ispravke, a kojem rješenju tužitelj nije udovoljio. (Članak 109. st. 4.- Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .137
Primjer 21. – Primjer rješenja o kažnjavanju (Članak 110.- Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .138
Primjer 22. – Primjer prijedloga tužitelja radi produženja roka .139
Primjer 23. – Primjer prijedloga za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka (Članak 117. – Članak 122.a – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .141
Primjer 24. – Primjer prijedloga za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka (Članak 117. – Članak 122.a – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II) .143
Primjer 25. – Primjer prijedloga za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka (Članak 117. – Članak 122.a – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer III) .144
Primjer 26. – Primjer prijedloga za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje žalbe, s time da se žalba smatra pravodobnom (Članak 117. – Članak 122.a – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .146
Primjer 27. – Primjer rješenja suda kojim se dopušta povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za ulaganje žalbe protiv presude (Članak 118. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .148
Primjer 28. – Primjer rješenja suda o odbacivanju prijedloga za povrat u prijašnje stanje (Članak 121. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .150
Primjer 29. – Prigovor tuženika radi prebijanja .152
Primjer 30. – Primjer zahtjeva tuženika za naknadu troškova (Članak 154. – Članak 158 – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .154
Primjer 31. – Primjer zahtjeva tuženika da tužitelj osigura parnične troškove u gotovom (Članak 164. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .156
Primjer 32. – Primjer zahtjeva za odobravanje besplatne pravne pomoći (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Narodne novine broj: 143/13) .157
Primjer 33. – Primjer podnesaka o stupanju u parnicu umjesto jedne stranke (Članak 195. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .161
Primjer 34. – Primjer podnesaka o stupanju umješača u parnicu (Članak 206. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .163
Primjer 35. – Primjer podnesaka umješača (Članak 206. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 .164
Primjer 36. – Primjer rješenje o odbijanju sudjelovanja umješača (Članak 207. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .165
Primjer 37. – Primjer podnesaka tuženika o imenovanju prethodnika (Članak 210. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .167
Primjer 38. – Primjer podnesaka kojim se obavještava treća osoba o parnici (Članak 211. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .168
Primjer 39. – Primjer podnesaka kojim se poziva treću osoba da stupi u parnicu kao stranka (Članak 211. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .169
Primjer 40. – Primjer rješenja o utvrđivanju prekida postupka (Članak 212. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .171
Primjer 41. – Primjer prijedloga tužitelja za nastavak prekinutog postupka (Članak 215. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .173
Primjer 42. – Primjer prijedloga stranke za nastavak postupka (Članak 215. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .175
Primjer 43. – Primjer rješenja o nastavljanju postupka koji je prekinut zbog smrti tuženika (Članak 215. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .176
Primjer 44. – Primjer prijedloga za osiguranje dokaza (Članak 272. i 274. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) . 177
Primjer 45. – Primjer rješenja o usvajanju prijedloga za osiguranje dokaza (Članak 275. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .179
Primjer 46. – Primjer rješenja o udaljavanju i kažnjavanju punomoćnika stranke (Članak 318. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .180
Primjer 47. – Primjer prijedloga za pokušaj nagodbe (Članak 324. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .181
Primjer 48. – Primjer sudske nagodbe (Članak 321. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .182
Primjer 49. – Primjer izvansudske nagodbe .185
Primjer 50. – Primjer prvostupanjske presude u postupku za naknadu štete (Članak 325-328. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj : 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .186
Primjer 51. – Primjer prvostupanjske presude u postupku za plačanje mjesečne rente s naslova izgubljene zarade izvan radnog odnosa (Članak 325-328. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .189
Primjer 52. – Primjer prvostupanjske presude u postupku radi priznanja prava vlasništva (Članak 325-328. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .193
Primjer 53. – Primjer djelomične presude (Članak 329. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .195
Primjer 54. – Primjer međupresude (Članak 330. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .198
Primjer 55. – Primjer presude na temelju priznanja (Članak 331. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .201
Primjer 56. – Primjer presude zbog ogluhe (Članak 331.b. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .203
Primjer 57. – Primjer presude zbog izostanka (Članak 332. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .205
Primjer 58. – Primjer prijedloga za donošenje dopunske presude (Članak 339. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .206
Primjer 59. – Primjer zahtjeva tuženog za ispravak presude (Članak 342. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) . 208
Primjer 60. – Primjer zahtjeva tuženog za ispravak presude (Članak 342. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II) .210
Primjer 61. – Primjer žalbe na presudu (Članak 348. i 353. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .212
Primjer 62. – Primjer žalbe na presudu (Članak 348. i 353. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II) .215
Primjer 63. – Primjer podnesaka o odustajanju od izjavljene žalbe (Članak 349. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .217
Primjer 64. – Primjer podnesaka o odricanju od prava na žalbu (Članak 349. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) . 219
Primjer 65. – Primjer revizije protiv presude (Članak 382. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .220
Primjer 66. – Primjer revizije protiv presude (Članak 382. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II) .223
Primjer 67. – Primjer prijedloga za ponavljanje postupka (Članak 421. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) . 229
Primjer 68. – Primjer prijedloga za ponavljanje postupka (Članak 421. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II) .231
Primjer 69. – Primjer prijedloga za ponavljanje postupka s prijedlogom za odgodu ovrhe .233
Primjer 70. – Primjer odgovora tužitelja na prijedlog za ponavljanje postupka .235
Primjer 71. – Primjer žalbe tuženika na rješenje suda kojim se odbija prijedlog za ponavljanje postupka .237
Primjer 72. – Primjer pritužbe .239
Primjer 73. – Primjer predstavke .241

II
SAM SVOJ ODVJETNIK
TUŽBE
TUŽBA . 245
Opći pojmovi .245
Sadržaj tužbe .245
Vrste tužbi i protutužba .245
Preinaka tužbe .246
Povlačenje tužbe .246
Postojanje parnice .247

TUŽBE
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 74. – Primjer tužbe radi poništenja ugovora s zahtjevom za isplatu .251
Primjer 75. – Primjer tužbe radi poništenja ugovora .253
Primjer 76. – Primjer tužbe radi poništenja ugovora s zahtjevom za isplatu .255
Primjer 77. – Primjer tužbe radi poništenja zelenaškog ugovora .257
Primjer 78. – Primjer tužbe radi isplate dvostruke kapare .259
Primjer 79. – Primjer tužbe radi naknade štete .261
Primjer 80. – Primjer tužbe radi naknade štete .263
Primjer 81. – Primjer tužbe radi naknade troškova uređenja poslovnih prostorija i naknade štete .265
Primjer 82. – Primjer tužbe radi smetanja posjeda .267
Primjer 83. – Primjer tužbe radi smetanja posjeda (Primjer II) .269
Primjer 84. – Primjer tužbe radi predaje u posjed nekretnine .271
Primjer 85. – Primjer tužbe radi predaje u posjed poslovnih prostorija .275
Primjer 86. – Primjer tužbe radi predaje u posjed poslovnih prostorija (Primjer II) .276
Primjer 87. – Primjer opomene radi raskida ugovora o zakupu poslovnih prostorija . 278
Primjer 88. – Primjer izjave o raskidu ugovora o zakupu poslovnih prostorija .279
Primjer 89. – Primjer tužbe radi iseljenja iz kuće .280
Primjer 90. – Primjer tužbe radi isplate ili predaje stvari u posjed .281
Primjer 91. – Primjer tužbe radi uklanjanja nedostataka na građevini .282
Primjer 92. – Primjer tužbe radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnina stečenog dosjelošću i za izdavanje tabularne isprave .284
Primjer 93. – Primjer tužbe radi utvrđenja ništavosti kupoprodajnog ugovora i uspostave prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja .286
Primjer 94. – Primjer tužbe radi utvrđivanja diobe i upisa u z.k. .288
Primjer 95. – Primjer tužbe radi brisanja zemljišnoknjižnog upisa .290
Primjer 96. – Primjer tužbe radi namirenja tužiteljevog potraživanja iz založene stvari .292
Primjer 97. – Tužba radi utvrđenja da određene nekretnine ne ulaze u ostavinu .294
Primjer 98. – Tužba radi poništenja ugovora o nasljeđivanju (Članak 102. – Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .296
Primjer 99. – Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju .299
Primjer 100. – Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju (Primjer II) .301
Primjer 101. – Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju (Primjer III) . 303
Primjer 102. – Tužba radi utvrđenja opravdanosti isključenja nužnog nasljednika iz nasljedstva .306
Primjer 103. – Tužba radi utvrđivanja pravne nevaljanosti pisane oporuke .308
Primjer 104. – Tužba radi utvrđivanja pravne nevaljanosti pisane oporuke (Primjer II) . 309
Primjer 105. – Tužba radi poništenja oporuke .310
Primjer 106. – Tužba radi utvrđivanja pravne valjanosti usmene oporuke .312
Primjer 107. – Tužba radi poništenja nasljedničke izjave .314
Primjer 108. – Tužba radi utvrđenja prava na ostavinu .316
Primjer 109. – Tužba radi povećanja nasljednog dijela bračnog druga . 317
Primjer 110. – Tužba radi opoziva ugovora o darovanju .319
Primjer 111. – Tužba radi vraćanja dara .322
Primjer 112. – Primjer tužbe radi razvoda braka (Članak 50., – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .323
Primjer 113. – Primjer tužbe radi razvoda braka kad bračni drugovi imaju maloljetnu djecu (Članak 50., 56. i 57. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .325
Primjer 114. – Primjer tužbe radi razvoda braka kad bračni drugovi imaju maloljetnu djecu (Primjer II) (Članak 50., 56. i 57. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .327
Primjer 115. – Primjer tužbe radi utvrđivanja očinstva (Članak 71-74., – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .330
Primjer 116. – Primjer tužbe radi osporavanja očinstva (Članak 79-81., – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .332
Primjer 117. – Primjer tužbe radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza ugovora o radu . 334
Primjer 118. – Primjer tužbe radi poništenja odluke o prestanku ugovora o radu .337
Primjer 119. – Primjer tužbe radi radi povišenja rente, izgubljene zarade, i zarade izvan redovnog radnog odnosa .340
Primjer 120. – Primjer tužbe radnika protiv poslodavca radi naknade štete koju je pretrpio na radu u iznosu od ______ kuna i plaćanja mjesečne rente .342
Primjer 121. – Primjer tužbe poslodavca protiv radnika radi naknade štete koju je prouzročio na radu .346
Primjer 122. – Primjer tužbe radi izdavanja platnog naloga temeljem članka 446. ZPP-a . 347
Primjer 123. – Primjer tužbe radi isplate s prijedlogom za donošenje privremene mjere radi osiguranja naplate .349
Primjer 124. – Primjer tužbe radi isplate .354
Primjer 125. – Primjer tužbe radi proglašenja da je ovrha nedopuštena (u postupku ovrhe vraćanjem zaposlenika na rad) .356
Primjer 126. – Primjer tužbe radi utvrđivanja nedopuštenosti ovrhe .358
Primjer 127. – Primjer opozicijske tužbe radi proglašenja ovrhe nedopuštenom (u postupku ovrhe nad novčanim sredstvima) .359
Primjer 128. – Primjer podnesak tužitelja o preinačenju tužbe (Članak 190. i 191. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .361
Primjer 129. – Primjer podnesak tužitelja o preinačenju tužbe (Članak 192. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II) .362
Primjer 130. – Primjer rješenja o odbijanju preinake tužbe (Članak 192. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .364
Primjer 131. – Primjer podnesaka tužitelja kojim povlači tužbu (Članak 193. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) . 365
Primjer 132. – Primjer podnesaka tužitelja kojim povlači tužbu (Članak 193. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II) .366
Primjer 133. – Primjer rješenja suda kojim se utvrđuje da je tužba povučena (Članak 193. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .368
Primjer 134. – Primjer izjave tuženika o pristanku na povlačenje tužbe tužitelja (Članak 193. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .369
Primjer 135. – Primjer rješenja o odbacivanju tužbe zbog litispendencije (Članak 194. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .370
Primjer 136. – Primjer podnesak tužitelja o proširenju tužbe na novog tuženika (Članak 196. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .372
Primjer 137. – Primjer odgovora na tužbu .373
Primjer 138. – Primjer odgovora na tužbu (Primjer II) .375
Primjer 139. – Primjer podnesaka tužitelja kojim se očituje na tuženikov odgovor, na tužbu .377
Primjer 140. – Primjer podnesaka tužitelja kojim se očituje na tuženikov odgovor, na tužbu (Primjer II) .380
Primjer 141. – Primjer podnesaka tužitelja kojim se očituje na tuženikov odgovor, na tužbu (Primjer III) .382

III
SAM SVOJ ODVJETNIK
IZVANPARNIČNI POSTUPAK (PRAVO)

IZVANPARNIČNI POSTUPAK (PRAVO) .385
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 142. – Primjer prijedloga radi osiguranja dokaza .389
Primjer 143. – Primjer prijedloga radi proglašenja nestale osobe umrlom .391
Primjer 144. – Primjer prijedloga radi dokazivanja smrti osobe koja je umrla, a činjenica njene smrti nije upisana u matične knjige umrlih .394
Primjer 145. – Primjer prijedloga radi proglašenja bračnog druga umrlim .395
Primjer 146. – Primjer prijedloga radi uređenja međa .399
Primjer 147. – Primjer prijedloga radi uređenja međa (Primjer II) .402
Primjer 148. – Primjer prijedloga radi ispravka međe (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl. 103.) .403
Primjer 149. – Primjer prijedloga radi amortizacije mjenice .404
Primjer 150. – Primjer prjedloga za poništenje (amortizaciju) čekova .406
Primjer 151. – Primjer prjedloga radi osnivanje sudskog pologa .407
Primjer 152. – Primjer rješenja o isplati novca sa sudskog pologa .409

IV
SAM SVOJ ODVJETNIK
OBITELJSKI ZAKON
(“Narodne novine” 75/14)
(“Narodne novine”, 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15)
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 153. – Prijedlog za dopuštenje sklapanja braka prije punoljetnosti .413
Primjer 154. – Prijedlog za dopuštanje sklapanja braka osobe lišene poslovne sposobnosti .414
Primjer 155. – Prijedlog sudu radi donošenja odluke koja će zamijeniti suglasnost drugog bračnog druga radi opterećenja obiteljske kuće koja predstavlja bračnu stečevinu i obiteljski dom u kojem stanuje drugi bračni drug koji ostvaruje roditeljsku skrb nad zajedničkim djetetom (Članak 32. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .416
Primjer 156. – Primjer prijedloga za sporazumni razvod braka kad bračni drugovi imaju punoljetnu djecu .418
Primjer 157. – Primjer prijedloga za sporazumni razvod braka kad bračni drugovi imaju maloljetnu djecu (Članak 54-55. i 453. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .420
Primjer 158. – Prijedlog sudu radi donošenja odluke o poduzimanju hitnog medicinskog zahvata za dijete koje je navršilo 16 godina (Članak 88. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .423
Primjer 159. – Prijedlog sudu da odredi školovanje djetetu, koje je u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima (Članak 94. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .424
Primjer 160. – Prijedlog sudu da odobri korištenje prihoda od imovine djeteta radi potreba liječenja roditelja (Članak 97. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .425
Primjer 161. – Prijedlog sudu radi raspolaganja imovinom djeteta koja mu je darovana (kad je darovatelj svojom voljom odredio da se s istom ne može raspolagati). (Članak 98. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .427
Primjer 162. – Prijedlog sudu da odluči koji će od roditelja zastupati dijete u vezi s promjenom djetetova imena. (Članak 100. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .429
Primjer 163. – Primjer prijedloga za lišenje roditeljskog prava .430
Primjer 164. – Prijedlog sudu, centra za socijalnu skrb radi lišenja prava na roditeljsku skrb .431
Primjer 165. – Primjer prijedloga radi produljenja roditeljskog prava .433
Primjer 166. – Primjer prijedloga radi lišenja poslovne sposobnosti .434
Primjer 167. – Primjer prijedloga radi djelomičnog lišenja poslovne sposobnosti .436

V
SAM SVOJ ODVJETNIK
ZAKON O NASLJEĐIVANJU
(Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) i – čl. 1164. Zakona o obveznim odnosima)
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 168. Primjer vlastoručne oporuke (Zakon o nasljeđivanju – Članak 30., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .439
Primjer 169. Primjer pisane oporuke date pred svjedocima (Zakon o nasljeđivanju – Članak 31., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .441
Primjer 170. Primjer izjave svjedoka kod usmene oporuke (Zakon o nasljeđivanju – Članak 31., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .444
Primjer 171. Primjer prijedloga sudu radi donošenja rješenja o usmeno datoj oporuci (Zakon o nasljeđivanju – Članak 37., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .445
Primjer 172. Primjer prijedloga za sastavljanje (javne) sudske oporuke (Zakon o nasljeđivanju – Članak 32., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .447
Primjer 173. Primjer izjave o opozivu oporuke (Zakon o nasljeđivanju – Članak 64., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .449
Primjer 174. Primjer nasljedničke izjave, date pred sudom (Članak 220. – Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .451
Primjer 175. Primjer nasljedničke izjave (Primjer II) (Članak 220. – Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .452
Primjer 176. Primjer prijedloga za raspravljanje naknadno pronađene imovine (Zakon o nasljeđivanju – Članak 234., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .454

VI
SAM SVOJ ODVJETNIK
Z A K O N O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
(Narodne novine, br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/2001., 100/2004., 107/2007., 152/2008., 126/2010., 55/2013. i 60/13)
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 177. – Prijedlog radi zemljišnoknjižne provedbe kupoprodajnog ugovora .459
Primjer 178. – Prijedlog radi upisa prava vlasništva stana (Zakon o zemljišnim knjigama – članak 30., 31., 32.) .461
Primjer 179. – Prijedlog radi upisa prava vlasništva zemljišta temeljem osnovnog ugovora i aneksa osnovnom ugovoru u suvlasničkim omjerima (Zakon o zemljišnim knjigama – članak 30., 31., 32.) .462
Primjer 180. – Prijedlog radi upisa predbilježbe prava vlasništva na nekretnini (Članak 32. stavak 4. i članak 56. Zakona o zemljišnim knjigama) .464
Primjer 181. – Prijedlog radi opravdanja predbilježbe i upisa prava koje je predbilježeno (Članak 60. i članak 61. Zakona o zemljišnim knjigama) .466
Primjer 182. – Prijedlog za osiguranje novčane tražbine određivanjem prethodne mjere predbilježbom založnog prava na nekretnini .468
Primjer 183. – Prijedlog za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini temeljem pravomoćne presude .473
Primjer 184. – Prijedlog za upis prava vlasništva posljednjeg stjecatelja (Članak 41. Zakona o zemljišnim knjigama) .476
Primjer 185. – Prijedlog radi upis prava vlasništva stranog državljanina temeljem ugovora o kupoprodaji (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl. 354 – 358b.) .477
Primjer 186. – Prijedlog radi upisa prava građenja (Zakon o zemljišnim knjigama – članak 34.) .479
Primjer 187. – Prijedlog radi upisa zgrade sagrađene na prava građenja (Zakon o zemljišnim knjigama – članak 34. st. 3.) .481
Primjer 188. – Prijedlog radi brisanja prava građenja (Zakon o zemljišnim knjigama – članak 34.) .483
Primjer 189. Prijedlog radi upisa koncesije temeljem ugovora o koncesiji (Zakon o zemljišnim knjigama – Članak. 25. st. 2., čl. 31. st. 1.) .484
Primjer 190. – Prijedlog radi uknjižbe prava vlasništva nekretnine na više – etažnom objektu, (Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – članak. 68. i 370. i Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 24. i čl. 32.) .485
Primjer 191. – Primjer prijedloga radi upisa idealnog dijela u poduložak (Članak 20. stavak 2. Zakona o zemljišnim knjigama) .487
Primjer 192. – Primjer prijedloga radi upisa zabilježbe raspodjele obveza prema međuvlasničkom ugovoru (čl. 70. Zakona o zemljišnim knjigama, i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – čl. 89. st. 5.) .488
Primjer 193. – Prijedlog za upis zabilježbe rješenja stečajnog upravitelja (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 70, čl. 89., Stečajni zakon – čl. 44.) .491
Primjer 194. – Prijedlog radi upisa zabilježbe prvenstvenog reda .492
Primjer 195. – Prijedlog radi upisa zabilježbe zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine radi osiguranja novčanog potraživanja temeljem presude (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 71.-77.) .494
Primjer 196. – Prijedlog radi upisa zabilježbe spora (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 81-84a) .496
Primjer 197. – Prijedlog radi brisanja hipotekarne tražbine i upisa hipoteke na novoj nekretnini .499
Primjer 198. – Prijedlog radi prijenosa hipotekarne tražbine na novog dužnika .500
Primjer 199. – Brisovno očitovanje .501
Primjer 200. – Prijedlog radi upisa zajedničke ili simultane hipoteke na području jednog suda (Članak 131. -138. Zakona o zemljišnim knjigama) .502
Primjer 201. – Prijedlog radi upisa uknjižbe brisanja založnog prava (hipoteke) .503
Primjer 202. – Prijedlog radi zabilježbe ugovora o doživotnom uzdržavanju (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 71.) .504
Primjer 203. – Prijedlog radi upisa prava najma temeljem ugovora o najmu poslovnog prostora. (Zakon o zemljišnim knjigama – Članak. 25. st. 1., čl. 31. st. 1.) .506
Primjer 204. – Prijedlog radi upisa prava doživotnog uživanja .507
Primjer 205. – Prijedlog radi upisa zabilježbe statusnih prava (skrbi nad maloljetnikom) (Zakona o zemljišnim knjigama čl. 30. st. 4., 39., i čl. 71.) .509
Primjer 206. – Prijedlog radi brisanja zabilježbe statusnih prava (skrbi nad maloljetnikom) (Zakona o zemljišnim knjigama čl. 30. st. 4., čl. 71.) .510
Primjer 207. – Primjer prijedloga radi upisa prava prvokupa (Članak 31., 58. Zakona o zemljišnim knjigama) .511
Primjer 208. – Prijedlog radi upisa prava najma (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 31., 58.) .512
Primjer 209. – Prijedlog radi otpisa čestice i njihovog prijepisa u drugi zemljišno-knjižni uložak .514
Primjer 210. – Primjer prijedloga radi provedbe ugovora o razvrgnuću suvlasništva nekretnina .515
Primjer 211. – Prijedlog radi upisa prava služnosti koja je osnovana ugovorom ili odlukom nadležnog tijela (Zakon o zemljišnim knjigama – Članak 50. st. 3., čl. 223., čl. 224. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima) .518
Primjer 212. – Prijedlog radi spajanja više katastarskih čestica u jedno zemljišnoknjižno tijelo (Članak 19., stavak 3. Zakona o zemljišnim knjigama) .520
Primjer 213. – Prijedlog za ispravak pogrešnog upisa (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 117.) .521
Primjer 214. – Prijedlog radi ispravaka rješenja zemljišnoknjižnog odjela (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 117.) .523
Primjer 215. – Prijedlog za brisanje predbilježbe (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 60., – 69.) .524
Primjer 216. – Prijedlog radi opravdanja predbilježbe upisa prava vlasništva (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 60., – 69.) .526
Primjer 217. – Prijedlog radi besteretnog otpisa čestice (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 150-154.) .528
Primjer 218. – Prijedlog radi pokretanja postupka amortizacije stare hipotekarne tražbine (Zakona o zemljišnim knjigama – članak 141.) .530
Primjer 219. – Prijedlog radi pokretanja pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka (Zakona o zemljišnim knjigama – članak 200.) .532
Primjer 220. – Prijedlog radi otvaranja poduloška .535
Primjer 221. – Podnesak kojim predlagatelj odustaje od prijedloga za upis prava vlasništva .536
Primjer 222. – Zamolba za ustup reda prvenstva rješavanja predmeta (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 45. – čl. 51.) .537
Primjer 223. – Izjava o ustupanju prava prvenstva (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 45-48.) .539
Primjer 224. – Primjer izjave kojom se potvrđuje da je cijena u potpunosti isplaćena . 540
Primjer 225. – Primjer brisovnog očitovanja .541
Primjer 226. – Primjer utanačenja .542
Primjer 227. – Primjer tabularne izjave .545
Primjer 228. – Primjer ispravka tabularne izjave .548
Primjer 229. – Požurnica .550
Primjer 230. – Primjer punomoći izdane odvjetniku radi uknjižbe (Članak 53. Zakona o zemljišnim knjigama) .551

VII
SAM SVOJ ODVJETNIK
ZAKON O RADU
(Narodne novine broj: 93/14)
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 231. – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme – Dioničko društvo (Zakona o radu, čl. 10., 11., 14., i 15.) .555
Primjer 232. – Aneks ugovoru o radu na neodređeno vrijeme – Dioničko društvo (Zakona o radu, čl. 10., 11., 14., i 15.) .558
Primjer 233. – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme – Društvo s ograničenom odgovornošću (Zakona o radu, čl. 10., 11., 14., i 15.) .560
Primjer 234. – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme – Društvo s ograničenom odgovornošću (Zakona o radu, čl. 10., 11., 14., i 15) (Primjer II) .565
Primjer 235. – Sporazum o izmjenama i dopunama ugovora o radu .573
Primjer 236. – Pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu (Zakona o radu, čl. 14. i 15.) .575
Primjer 237. – Ugovor o radu na određeno vrijeme – Dioničko društvo (Zakona o radu, čl. 10., 12., 13., 14., i 15.) .577
Primjer 238. – Ugovor o radu na određeno vrijeme – Društvo s ograničenom odgovornošću (Zakona o radu, čl. 10., 12., 13., 14., i 15.) .580
Primjer 239. – Ugovor o radu na određeno vrijeme – Društvo s ograničenom odgovornošću (Zakona o radu, čl. 10., 12., 13., 14., i 15.) (Primjer II) .584
Primjer 240. – Ugovor o radu na određeno radno vrijeme za stalne sezonske poslove – (Zakona o radu, čl. 16.) .588
Primjer 241. – Ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme na izdvojenom mjestu rada – (Zakona o radu, čl. 10., 12., 14., i 17.) .593
Primjer 242. – Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova – (Zakona o radu, čl. 46.) .598
Primjer 243. – Primjer ugovora o volonterskom radu – (Zakona o radu, čl. 53.) .602
Primjer 244. – Primjer ugovora o radu pripravnika – (Zakona o radu, čl. 55.) .604
Primjer 245. – Primjer ugovora o radu uprave – direktora .607
Primjer 246. – Primjer ugovora o radu uprave – direktora (Primjer II) .611
Primjer 247. – Primjer ugovora o radu člana managmenta društva .621
Primjer 248. – Primjer ugovora o djelu – (Zakona o obveznim odnosima, čl. 590-619.) . 626
Primjer 249. – Primjer aneksa ugovora o djelu – (Zakona o obveznim odnosima, čl. 590-619.) .629
Primjer 250. – Primjer odluke poslodavca o prekovremenom radu (Zakona o radu, čl. 65.) .631
Primjer 251. – Primjer izjave o dobrovoljnom pristanku na rad u preraspodjeljenom radnom vremenu duže od 48 sati tjedno (Zakona o radu, čl. 67. st. 5.) .632
Primjer 252. – Primjer sporazuma o istodobnom korištenju godišnjeg odmora radnika koji radi s nepunim radnim vremenom kod dva poslodavca (Zakona o radu, čl. 85. st. 2.) .633
Primjer 253. – Primjer obavijesti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja (Zakona o radu, čl. 85. st. 4.) .634
Primjer 254. – Primjer odluke o neplaćenom dopustu (Zakona o radu, čl. 87.) .635
Primjer 255. – Primjer potvrde o plaći i naknadi plaće koja nije isplaćena (Zakona o radu, 93. st. 2.) .636
Primjer 256. – Primjer obračunske isprave za isplatu plaće – naknade plaće (Zakona o radu, 93. st. 1.) .637
Primjer 257. – Primjer obračunske isprave za isplatu otpremnine (Zakona o radu, 93. st. 1.) .640
Primjer 258. – Primjer sporazuma o prestanku ugovora o radu (Zakona o radu, čl. 112. i 113.) . 642
Primjer 259. – Primjer odluke o prestanku ugovora o radu radi odlaska u invalidsku mirovinu (Zakona o radu, čl. 112., stavka 6.) .644
Primjer 260. – Primjer odluke o prestanku radnog odnosa zbog odlaska u starosnu mirovinu (Zakona o radu, čl. 112. stavke 4.) .646
Primjer 261. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (poslovno uvjetovani otkaz) (Zakona o radu, čl. 115. st. 1. al. 1.) .648
Primjer 262. – Primjer odluke o poslovno uvjetovanom otkazu (Zakona o radu, čl. 115., te članka 131.) .650
Primjer 263. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (osobno uvjetovani otkaz) (Zakona o radu, čl. 115. st. 1. al. 2.) .652
Primjer 264. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) (Zakona o radu, čl. 115. st. 1. al. 3.) .654
Primjer 265. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (izvanredni otkaz ugovora o radu) (Zakona o radu, čl. 116.) .656
Primjer 266. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (izvanredni otkaz ugovora o radu) (Primjer II) (Zakona o radu, čl. 116.) .658
Primjer 267. – Primjer izvanrednog otkaza ugovora o radu od strane radnika (Zakona o radu, čl. 116.) .660
Primjer 268. – Primjer upozorenja na obveze iz radnog odnosa u svezi s mogučnošću otkaza ugovora o radu (Zakona o radu, čl. 119.) .662
Primjer 269. – Primjer upozorenja na obveze iz radnog odnosa u svezi s mogučnošću otkaza ugovora o radu (Primjer II) (Zakona o radu, čl. 119.) . 663
Primjer 270. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu s ponudom izmjenjenog ugovora (Zakona o radu, čl. 123.) .665
Primjer 271. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu s ponudom izmjenjenog ugovora (Primjer II) (Zakona o radu, čl. 123.) .667
Primjer 272. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu kada je nad društvom otvoren stečajni postupak (Članak 120.st 3. Stečajnog zakona) .669
Primjer 273. – Primjer odluke o upućivanju radnika na čekanje do otvaranja stečajnog postupka .671
Primjer 274. – Potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa (čl. 130. Zakona o radu) .672
Primjer 275. – Primjer potvrde o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa (Zakona o radu čl. 130.) .673
Primjer 276. – Primjer potvrde o zaposlenju (Zakona o radu čl. 130.) . 674
Primjer 277. – Primjer sporazuma o postupanju dostave odluka o otkazu ugovora o radu, te odluka donesenih u postupcima iz članka 132. zakona o radu (Zakona o radu, čl. 131.st.2., članka 132. i članka 160.) .675
Primjer 278. – Primjer odluke o imenovanju osobe ovlaštene primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika (Zakona o radu, čl. 134. stavak 2.) .677
Primjer 279. – Primjer zahtjeva za zaštitu prava (Zakona o radu, čl. 133. st. 1.) .678
Primjer 280. – Primjer zahtjeva za zaštitu prava (Zakona o radu, čl. 133. st. 1.) (Primjer II) .679
Primjer 281. – Primjer odluke poslodavca na zahtjeva za zaštitu prava od strane radnika (Zakona o radu, čl. 133. st. 2.) .680
Primjer 282. – Primjer obavijesti o pravima radnika (Zakona o radu, čl. 137. st. 4.) . 682
Primjer 283. – Primjer obavijesti poslodavca upućene radničkom vijeću o namjeravanoj odluci redovitog otkazivanja ugovora o radu (Zakona o radu, čl. 150. st. 1.) .683
Primjer 284. – Primjer oćitovanja radničkog vijeća povodom obavijesti poslodavca upućene istom o namjeravanoj odluci redovitog otkazivanja ugovora o radu (Zakona o radu, čl. 150. st. 5.) .684
Primjer 285. – Primjer odluke o imenovanju osobe koja je osim poslodavca ovleštena za nadziranje prikupljanje, obrađivanje, korištenje i dostavljanje osobnih podataka (Zakona o radu, članak 29. stavci 6. i 7., te članak 151.stavak 1., podstavke 8.) .685
Primjer 286. – Primjer obavijesti o najavi štrajka (Zakona o radu, čl. 205. st. 3.) .686
Primjer 287. – Primjer pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka (Zakona o radu, čl. 214.) .688
Primjer 288. – Odluka o mirovanju prava i obveza radnika za vrijeme predizborne promidžbe (Zakona o radu, čl. 225.) .690
Primjer 289. – Primjer odluke uprave o kolektivnom umanjenju plaće . 691
Primjer 290. – Primjer odluke o načinu korištenja godišnjeg odmora . 692
Primjer 291. – Primjer ocjene uspješnosti pripravnika .693
Primjer 292. – Primjer potvrde o tromjesečnoj plaći ostvarenoj prije prestanka radnog odnosa radi priznavanja prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti .694
Primjer 293. – Primjer odluke o isplati ustegnutog dijela plaće .695
Primjer 294. – Primjer odluke o dodjeli solidarne pomoći .696
Primjer 295. – Primjer odluke o isplati božičnice .697
Primjer 296. – Primjer odluke o neplaćenom dopustu (Zakona o radu, čl. 87.) .698
Primjer 297. – Primjer dopisa upućenog naslovu radi za izdavanje radne dozvole strancu .699
Primjer 298. – Primjer pisma namjere radi sklapanja ugovora o radu s stranim državljanom .700
Primjer 299. – Primjer dopisa upućenog naslovu radi poništenja radnih dozvola .701
Primjer 300. – Primjer sporazuma o povjerljivosti .703
Primjer 301. – Primjer ugovora o povjerljivosti podataka .707

VIII
SAM SVOJ ODVJETNIK
ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
(„Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)
ZAKON O SUDSKOM IZVANPARNIČNOM POSTUPKU
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 302. – Primjer prijedloga radi diobe nekretnine .713
Primjer 303. – Primjer prijedloga radi razvrgnuća zajednice nekretnina .715
Primjer 304. – Primjer prijedloga radi razvrgnuća zajednice nekretnina fizičkom diobom .717
Primjer 305. – Prijedlog radi razvrgnuća suvlasništva (geodetskom diobom) .719
Primjer 306. – Prijedlog radi razvrgnuća suvlasništva prodajom (civilna dioba) (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl. 47.-56.) . 721
Primjer 307. – Primjer prijedloga radi uređenja odnosa medu suvlasnicima (čl. 48. ZOV) .722
Primjer 308. – Prijedlog za diobu zajedničke imovine .725
Primjer 309. – Primjer prijedlog sudu suvlasnika zgrade za postavljanje upravitelja koji će djelovati kao njihov opunomoćenik (čl. 44. st. 4. ZOV) .727
Primjer 310. – Primjer prijedloga sudu radi uspostave vlasništva (suvlasničkog dijela) na određenom posebnom dijelu nekretnine (čl. 74. i 76. st. 1. . ZOV) .729
Primjer 311. – Primjer prijedloga sudu za određivanje novčanog osiguranja s obzirom na okolnosti da prijeti ozbiljna opasnost nastanka štete radi prekoračenja ovlasti suvlasnika (čl. 83. ZOV) .731
Primjer 312. – Primjer prijedloga radi prelaganja nužnog prolaza (Članak 179., -Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14) .733
Primjer 313. – Primjer prijedloga radi dokinuća nužnog prolaza . 735
Primjer 314. – Primjer prijedloga radi otvaranja nužnog prolaza (Članak 190., -Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim Pravima – „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14) .737
Primjer 315. – Prijedlog radi osnivanja prava nužnog prolaza za korist dvorišta obiteljske stambene zgrade (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 33., Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl. 224.) .739

IX
SAM SVOJ ODVJETNIK
STEČAJNI ZAKON
(Pročišćeni tekst, “Narodne novine”, 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12)
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 316. – Primjer prijedloga za otvaranje redovnog postupka predstečajne nagodbe .747
Primjer 317. – Primjer prijave tražbine vjerovnika sukladno odredbama zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 81/13, 112/13) .748
Primjer 318. – Primjer prijedloga za otvaranje skraćenog postupka predstečajne nagodbe .749
Primjer 319. – Primjer obrazaca za glasovanje o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja za dužnika .750
Primjer 320. – Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka (vjerovnik) .751
Primjer 321. – Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka (dužnik) . 752
Primjer 322. – Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka (radnik) . 753
Primjer 323. – Izlučni prigovor .754
Primjer 324. – Oglas o prodaji nekretnina i pokretanju stečajnog postupka .757
Primjer 325. – Glasački listić .759

X
SAM SVOJ ODVJETNIK
OVRŠNI ZAKON
(Narodne novine broj: 112/12, 25/13, 93/14)
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 326. – Primjer prjedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave općenito na imovini ovršenika (čl. 31., čl. 39., čl. 41., i čl. 42. OZ-a) . 763
Primjer 327. – Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave (čl. 31., čl. 39., čl. 41., i čl. 42. OZ-a) (Primjer II) .766
Primjer 328. – Žalba ovršenika protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave .768
Primjer 329. – Prjedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave, pravomoćnog rješenja o ovrsi donesenog po javnom bilježniku, na sredstvima ovršenika .770
Primjer 330. – Prijedlog za ovrhu na pokretnini radi naplate novčane tražbine . 773
Primjer 331. – Prijedlog za ovrhu temeljem ovršne isprave na nekretnini radi naplate novčane tražbine (čl. 79. i 80. OZ) .775
Primjer 332. – Prijedlog za ovrhu na nekretnini radi naplate novčane tražbine, zajedno s prijedlogom za ispražnjenje nekretnine i njezinu predaju kupcu (čl. 79,. 80. i 128. OZ) .777
Primjer 333. – Prijedlog za ovrhu na vozilu ovršenika .779
Primjer 334. – Prijedlog za provedbu ovrhe na vozilu sukladno odredbama novog Ovršnog zakona .781
Primjer 335. – Prijedlog ovrhe radi vraćanja zaposlenika na rad (čl. 267. – 270. OZ) . 782
Primjer 336. – Prijedlog za nastavak ovrhe promjenom sredstva i predmeta ovrhe . 783
Primjer 337. – Prijedlog za protuovrhu (čl. 62. – 64. OZ) .785
Primjer 338. – Prijedlog za osiguranje određivanjem prethodne mjere zabranom isplate s računa protivnika osiguranja (čl. 331.-339. OZ) . 787
Primjer 339. – Prijedlog radi osiguranja novčane tražbine određivanjem privremene mjere zabranom protivniku osiguranja da otuđi ili optereti pokretnine i povjeravanjem tih stvari na čuvanje .789
Primjer 340. – Prijedlog za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini (čl. 295.-298. OZ) .791
Primjer 341. – Prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe .793
Primjer 342. – Odgovor ovrhovoditelja na prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe . 795
Primjer 343. – Primjer žalbe ovršenika protiv ovršnog naloga .797
Primjer 344. – Žalba protivnika osiguranja radi određenja prethodne mjere radi osiguranja novčane tražbine predbilježbom založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja .798
Primjer 345. – Primjer izjašnjenja ovršenikova dužnika .801
Primjer 346. – Prijedlog predlagatelja osiguranja .803

XI
SAM SVOJ ODVJETNIK
KAZNENI POSTUPAK – KAZNENO PRAVO
UVODNA RAZMATRANJA .807
KAZNENI POSTUPAK .808
Načela kaznenog postupka .808
Procesni subjekti .808
Pokretanje kaznenog postupka (ovlašteni tužitelj) .809
Državni odvjetnik .809
Okrivljenik i branitelj .810
Oštećenik i privatni tužitelj .811
Izuzeće . 812
Troškovi kaznenog postupka i imovinskopravni zahtjevi .813
Tijek postupka .813
Predistražni postupak (kaznena prijava) .813
Odbacivanje kaznene prijave .814
ISTRAGA . 815
Trajanje istrage i njeno produljenje .816
Rokovi za podizanje optužnice .816
Završetak istrage .817
Prekid istrage .817
Obustava istrage .818
Preuzimanje progona od strane oštećenika .818
Optužnica i prigovor protiv optužnice .819
Pripreme za glavnu raspravu .820
GLAVNA RASPRAVA .820
Početak glavne rasprave .820
Izmjena i proširenje optužbe .821
PRESUDA .821
REDOVITI PRAVNI LIJEKOVI .821
a) Žalba protiv presude prvostupanjskog suda .821
Postupak po žalbi .822
Odluke drugostupanjskog suda po žalbi .822
b) Žalba protiv drugostupanjske presude .822
c) Žalba protiv rješenja .823
IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI .823
POJAŠNJENJA IZRAZA IZ ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU. 824

XI
SAM SVOJ ODVJETNIK
KAZNENI POSTUPAK – KAZNENO PRAVO
KAZNENI ZAKON
(Narodne novine broj: 93/14)
ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU
(Narodne novine broj: 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14)
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 347. – Primjer prigovora okrivljenika mjesnoj nenadležnosti suda (čl. 29 – ZKP-a) .831
Primjer 348. – Primjer zahtjeva okrivljenika za izuzeće suca (čl. 34 – ZKP-a) .833
Primjer 349. – Primjer prijedloga privatnog tužitelja za povrat u prijašnje stanje (čl. 63 – ZKP-a) .835
Primjer 350. – Primjer podnesaka okrivljenika, kojim izvjesčuje sud o uzimanju branitelja (čl. 65 – ZKP-a) .836
Primjer 351. – Primjer podnesaka predsjedniku suda za postavljanje branitelja (čl. 65 – ZKP-a .837
Primjer 352. – Primjer prijedloga za odredivanje jamstva (čl. 102 – ZKP-a) .838
Primjer 353. – Primjer prijedloga za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva .839
Primjer 354. – Primjer prijedloga za odredivanje privremene mjere osiguranja imovinskopravnog zahtjeva (čl. 153-162 – ZKP-a) .840
Primjer 355. – Primjer zahtjeva kojim se traži dozvola za razmatranje i prepisivanje pojedinih kaznenih spisa (čl. 183 – ZKP-a) .842
Primjer 356. – Primjer kaznene prijave (čl. 204. ZKP) .843
Primjer 357. – Nalog za provođenje istrage (čl. 216., 217., 218. KZP) . 845
Primjer 358. – Optužnica (čl. 341., – 347. KZP) .847
Primjer 359. – Odgovor na optužnicu (čl. 345., – 346. KZP) .850
Primjer 360. – Presuda kojom se optuženik oglašava krivim (čl. 448., – 462. KZP) . 852
Primjer 361. – Žalba na presudu prvostupanjskog suda (čl. 463., – 471. KZP) . 856
Primjer 362. – Privatna tužba (čl. 60., – 63. KZP) .859
Primjer 363. – Nalog o izdavanju tjeralice (čl. 565., – 569. KZP) . 860

XII
SAM SVOJ ODVJETNIK
UPRAVNI POSTUPAK – UPRAVNO PRAVO
UPRAVNI POSTUPAK .863
Upravni postupak .863
Načela ZUP-a .863
Nadležnost .863
Pokretanje upravnog postupka .864
Pokretanje postupka javnom objavom .864
Rješavanje u upravnom postupku .865
Neposredno rješavanje .865
Ispitni postupak .865
Podnesci .866
Rješenje .866
Postupak po tužbi u upravnim sporovima .867

XII
SAM SVOJ ODVJETNIK
UPRAVNI POSTUPAK – UPRAVNO PRAVO
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj: 47/09)
Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine broj: 20-10, 143-12 i 152-14)
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 364. – Primjer zahtjeva za izuzeće sudca (Članak 15. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) . 871
Primjer 365. – Primjer podneska kojim tužitelj otkazuje punomoć odvjetniku (Članak 20. st. 2. i čl. 21. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) .872
Primjer 366. – Primjer podneska kojim zakonski zastupnik opoziva punomoć tužitelju (Članak 20. st. 6. i čl. 21. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) .873
Primjer 367. – Primjer tužbe radi poništavanja pojedinačne odluke (Članak 22. st. 2. t. 1. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) .874
Primjer 368. – Primjer tužbe radi poništavanja pojedinačne odluke (Članak 22. st. 2. t. 1. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) (Primjer II) .876
Primjer 369. – Primjer tužbe radi poništavanja pojedinačne odluke i naknade štete (Članak 22. st. 2. t. 1. i čl. 22. st. 4. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) .878
Primjer 370. – Primjer tužbe radi donošenje pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom roku (Članak 22. st. 2. t. 2. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) .880
Primjer 371. – Primjer tužbe radi postupanja javnopravnog tijela (Članak 22. st. 2. t. 3. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) .882
Primjer 372. – Primjer odgovora na tužbu (Članak 32. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) .884
Primjer 373. – Primjer podneska tužitelja kojim povlači tužbu (Članak 41. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) .887
Primjer 374. – Primjer prijedloga za nastavak prekinutog postupka (Članak 45. st. 2. t. 1. i st. 5. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) .888
Primjer 375. – Primjer prijedloga za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za poduzimanje neke radnje u sporu (Članak 52. st. 1. i 3. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) . 889
Primjer 376. – Primjer prijedloga za obnovu postupka (Članak 76. st. 1. t. 4. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) . 891

XIII
SAM SVOJ ODVJETNIK
PREKRŠAJNI POSTUPAK – PREKRŠAJNO PRAVO
PREKRŠAJ .895

XIII
SAM SVOJ ODVJETNIK
PREKRŠAJNI POSTUPAK – PREKRŠAJNO PRAVO
(Narodne novine broj: 107/07, 39/13, 157/13)
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 377. – Primjer izjave oštečenika o pristanku na nepokretanje prekršajnog postupka (čl. 109.b PZ) .901
Primjer 378. – Primjer izjave počinitelja prekršaja o preuzimanju obveze (čl.109.b st. 2, 109. č st. 1. PZ) .902
Primjer 379. – Očitovanje okrivljenika na zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka . 903
Primjer 380. – Žalba na rješenje prekršajnog suda .906
Primjer 381. – Prigovor okrivljenika na prekršajni nalog .908

Primjer 382. – Primjer prigovora na prekršajni nalog zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa .910

Primjer 383. – Primjer prigovora na prekršajni nalog zbog neplaćanja vozne
karte .911

XIV
SAM SVOJ ODVJETNIK
GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE
ZAKON O GRADNJI
(Narodne novine broj:153/13)
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 384. – Primjer zahtjeva radi izmjene i dopune plana urbane opreme .915
Primjer 385. – Primjer zahtjeva za izmjenu urbanističkog statusa nekretnine .916
Primjer 386. – Primjer zahtjeva za izdavanje dozvole o promjeni namjene i uporabu građevine .917
Primjer 387. – Primjer zahtjeva kojim se prigovara donešenom prjedlogu generalnog urbanističkog plana .918
Primjer 388. – Primjer zahtjeva za utvrđivanje uvjeta uređenja/oblikovanja građevine .919
Primjer 389. – Primjer zahtjeva za izdavanje uvjerenja o podacima iz dokumenata prostornog uređenja .920
Primjer 390. – Primjer zahtjeva za izdavanje uvjerenja o građevnoj čestici .921
Primjer 391. – Primjer zahtjeva za izdavanjem suglasnosti za ozakonjenje zgrade izgrađene na vodnom dobru prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama .922
Primjer 392. – Primjer zahtjeva za izdavanje potvrde o posebnim dijelovima zgrade (etažiranje) .923
Primjer 393. – Primjer zahtjeva za izdavanje mišljenja o legalnosti gradnje .924
Primjer 394. – Primjer zahtjeva za izdavanje lokacijske informacije .925
Primjer 395. – Primjer zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole . 926
Primjer 396. – Primjer zahtjeva za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice . 927
Primjer 397. – Primjer zahtjeva za izdavanje potvrde o usklađenosti parcelacijskog elaborate .928
Primjer 398. – Primjer zahtjeva za izdavanje izmjene građevinske dozvole u promjeni imena investitora .929
Primjer 399. – Primjer prijave početka radova na uklanjanju građevine .930
Primjer 400. – Primjer prijave početka građenja/nastavka radova .931
Primjer 401. – Primjer zahtjeva za promjenu obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor .933
Primjer 402. – Primjer zahtjeva za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda .934

XV
SAM SVOJ ODVJETNIK
ZAKON O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE
(Narodne novine broj: 74/2014)
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 403. – Primjer prijedloga radi utvrđivanja interesa RH za izgradnju (Članak 14. – Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade – Narodne novine broj: 74/2014 18.06.2014.) .939
Primjer 404. – Primjer prijedloga radi izvlaštenja nekretnina (Članak 14. – Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade – Narodne novine broj: 74/2014 18.06.2014.) .941
Primjer 405. – Primjer prijedloga radi osiguranja dokaza u postupku izvlaštenja (Članak 25. – Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade – Narodne novine broj: 74/2014 18.06.2014.) .943
Primjer 406. – Primjer rješenja o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju auto-ceste .945
Primjer 407. – Primjer odluke o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske .947
Primjer 408. – Primjer prijedloga za donošenje rješenja o izvlaštenju radi izgradnje .948
Primjer 409. – Primjer obavijesti vlasniku .949
Primjer 410. – Primjer zaključka o postavljanju privremenog zastupnika .950
Primjer 411. – Primjer zaključka o postavljanju zajedničkog predstavnika .951
Primjer 412. – Primjer dopisa o odustanku od prijedloga za izvlaštenje nekretnina . 953
Primjer 413. – Primjer zaključka o obustavi postupka .954
Primjer 414. – Primjer prijedloga za obnovu postupka .955
Primjer 415. – Primjer zaključka o izvlaštenju .956

XVI
SAM SVOJ ODVJETNIK
UGOVORI
1. UGOVORI .961
1.1. Pojam .961
1.2. Značaj i funkcije ugovora .961
1.3. Vrste ugovora .961
1.4. Zaključivanje ugovora .965
1.5. Djelovanje ugovora .966
1.6. Prestanak ugovora .967
1.7. Raskid ugovora .968
2. SREDSTVA ZA OSIGURANJE ISPUNJENJA OBVEZNIH UGOVORA .969
2.1. Kapara .970
2.2. Kapara Odustatnina .972
2.3. Ugovorna (konvencionalna) kazna .973
2.4. Penali . 976
2.5. Avans .977
2.6. Kaucija .978
2.7. Pravo zadržanja .978

XVI
SAM SVOJ ODVJETNIK
UGOVORI
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 416. – Ugovor o kreditu .983
Primjer 417. – Ugovor o kompezaciji .984
Primjer 418. – Ugovor o cesiji .986
Primjer 419. – Ugovor o kupoprodaji robe .988
Primjer 420. – Ugovor o prodaji s obročnom otplatom cijene .991
Primjer 421. – Ugovor o ustupanju ugovora .993
Primjer 422. – Ugovor o posudbi .995
Primjer 423. – Ugovor o leasingu .997
Primjer 424. – Ugovor o komisionom poslu .1000
Primjer 425. – Ugovor o ortaštvu .1004
Primjer 426. – Ugovor o djelu .1007
Primjer 427. – Ugovor o djelu (Primjer II) .1009
Primjer 428. – Ugovor o zajmu .1011
Primjer 429. – Ugovor o dugoročnom kreditu .1013
Primjer 430. – Ugovor o donaciji .1019
Primjer 431. – Ugovor o poslovnoj suradnji .1023
Primjer 432. – Ugovor o vođenju knjigovodstva .1025
Primjer 433. – Ugovor o kupoprodaji nekretnina .1028
Primjer 434. – Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora .1033
Primjer 435. – Ugovor o zamjeni nekretnina .1036
Primjer 436. – Ugovor o kupoprodaji stana .1039
Primjer 437. – Ugovor o izvođenju obrtnički radova .1044
Primjer 438. – Ugovor o građenju .1055
Primjer 439. – Ugovor o kupoprodaji motornog vozila .1061
Primjer 440. – Ugovor o prijenosu znanja i iskustva (KNOW-HOW) . 1063
Primjer 441. – Ugovor o licenci žiga .1067
Primjer 442. – Ugovor o poslovnoj – tehničkoj suradnji .1071
Primjer 443. – Autorski ugovor .1074
Primjer 444. – Primjer ugovora o posredovanju .1077
Primjer 445. – Primjer ugovora o diobi bračne imovine .1080
Primjer 446. – Primjer zajedničkog sporazuma o pravnim posljedicama razvoda braka (Članak 52., – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .1084
Primjer 447. – Primjer ugovora radi diobe suvlasništva nekretnina .1087
Primjer 448. – Primjer ugovora radi diobe suvlasništva nekretnina (Primjer II) . 1090
Primjer 449. – Primjer ugovora o vlasništvu na posebnim dijelovima i međusobnim odnosima u uporabi nekretnine .1093
Primjer 450. – Primjer ugovora o utvrđivanju vlasništva na posebnim dijelovima i uređenju odnosa između vlasnika .1095
Primjer 451. – Primjer međuvlasničkog ugovora .1098
Primjer 452. – Primjer ugovora o rješavanju imovinskopravnih odnosa .1105
Primjer 453. – Sporazumni raskid ugovora .1108
Primjer 454. – Obavijest o otkazu ugovora .1110

XVII
SAM SVOJ ODVJETNIK
OSNIVANJE D.O.O.
1. IZBOR IMENA TVRTKE .1113
2. KORIŠTENJE JEZIKA .1113
3. OBVEZNI ELEMENTI .1114
4. OVJERA DOKUMENATA .1115
5. OBJAVA REGISTRACIJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA .1115
6. PRIJAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR .1115
7. IZRADA PEČATA .1117

XVII
SAM SVOJ ODVJETNIK
OSNIVANJE D.O.O.
ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
(Narodne novine broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13)
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 455. – Društveni ugovor .1121
Primjer 456 – Društveni ugovor – Primjer II .1124
Primjer 457. – Javnobilježnička potvrda društvenog ugovora .1128
Primjer 458. – Izjava o prihvaćanju postavljenja za člana uprave – direktora .1129
Primjer 459. – Izjava o prihvaćanju postavljenja za člana uprave – direktora Odluka o imenovanju člana uprave .1131
Primjer 460. – Izjava članova društva .1132
Primjer 461. – Popis osnivača .1134
Primjer 462. – Odluka o razrješenju i imenovanju člana uprave . 1135
Primjer 463. – Ugovor o ustupu temeljnog uloga i poslovnog udjela . 1136
Primjer 464. – Javnobilježnička potvrda ugovora o ustupu temeljnog uloga i poslovnog udjela .1138
Primjer 465. – Javnobilježnički otpravak .1139
Primjer 466. – Odluka o promjeni članova društva s izjavom .1140
Primjer 467. – Izjava o preuzimanju temeljnog uloga sa javnobilježničkom potvrdom i otpravkom, izjavom o prihvaćanju postavljanja za člana uprave, sa popisom osoba da vode poslove .1145
Primjer 468. – Izjava o osnivanju .1148
Primjer 469. – Ugovor o ulaganju stvari .1150

XVII
SAM SVOJ ODVJETNIK
OSNIVANJE D.O.O.
IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA – STATUSNE PROMJENE I INTERNI AKTI – UGOVORI O STATUSNIM PROMJENAMA – PRESTANAK DRUŠTVA
1. IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA .1155
1.1. Oblik izmjene .1155
1.2. Odlučivanje o izmjeni .1155
1.3. Upis u sudski registar. Objava upisa .1155
1.4. Povećanje temeljnog kapitala .1156
1.5. Upis povećanja temeljnog kapitala novim uplatama u sudski registar. Objava upisa .1157
1.6. Povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem rezervi u temeljni kapital .1157
1.7. Upis povećanja temeljnog kapitala iz sredstava rezervi u sudski registar .1159
1.8. Od kada važi povećanje temeljnog kapitala .1159
1.9. Smanjenje temeljnog kapitala .1160
1.10. Prijava za upis nakane da se smanji temeljni kapital u sudski registra .1160
1.11. Prijava za upis izmjene društvenog ugovora u sudski registar .1161
1.12. Isplate članovima društva i oslobođenja od obveza .1161
1.13. Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala .1161
1.14. Korištenje iznosa smanjenja temeljnog kapitala .1162
1.15. Iskaz temeljnog kapitala nakon smanjenja .1162
1.16. Smanjenje uz istodobno povećanje temeljnog kapitala .1163
2. PRESTANAK DRUŠTVA .1163
2.1. Razlozi za prestanak .1163
2.2. Odluka članova o prestanku društva .1164
2.3. Prestanak na temelju presude suda .1164
2.4. Odgovornost članova uprave zbog učinjenih plaćanja nakon nastanka stečajnog razloga .1164
2.5. Prijava za upis u sudski registar .1164
2.6. Likvidatori .1165
2.7. Primjena odredaba ZTD o dioničkome društvu .1165
2.8. NIŠTAVOST DRUŠTVA .1165

XVII
SAM SVOJ ODVJETNIK
OSNIVANJE D.O.O.
IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA – STATUSNE PROMJENE I INTERNI AKTI – UGOVORI O STATUSNIM PROMJENAMA – PRESTANAK DRUŠTVA
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 470. – Ugovor o pripajanju društva s ograničenom odgovornošću i društva s ograničenom odgovornošću .1169
Primjer 471. – Ugovor o ustupanju osnivačkog udjela .1173
Primjer 472. – Ugovor o prijenosu osnivačkog udjela .1175
Primjer 473. – Ugovor o istupu članova osnivača i ustupu osnivačkog udjela, te pristupu novih članova .1177
Primjer 474. – Ugovor o djelomičnom prijenosu dobiti .1179
Primjer 475. – Ugovor o prijenosu dobiti .1183

XVII
SAM SVOJ ODVJETNIK
OSNIVANJE D.O.O.
REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA, OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ, CARINSKI BROJ, (EORI), BANKOVNI RAČUN
1. UPIS U REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA .1189
1.1. PRIJAVE ZA RAZVRSTAVANJE POSLOVNIH SUBJEKTA (D.O.O.) .1189
1.2. PRIJAVA POSLOVNOG SUBJEKTA .1191
1.3. UPUTE ZA POPUNJAVANJE .1191
1.4. PRIJAVA DIJELA POSLOVNOG SUBJEKTA .1192
1.5. KAD POSLOVNI SUBJEKT PODNOSI PRIJAVU ZA UPIS DIJELA POSLOVNOG SUBJEKTA .1192
1.6. ROK PODNOŠENJA PRIJAVE .1193
1.7. POSTUPAK RAZVRSTAVANJA POSLOVNIH SUBJEKATA .1193
1.8. OBAVIJEST O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA . 1193
2. OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ .1194
2.1. KAZNENE ODREDBE .1195
3. CARINSKI BROJ .1196
4. EORI . 1197
4.1. REGISTRACIJA OSOBA KOJE NEMAJU POSLOVNI NASTAN NA CARINSKOM PODRUČJU EUROPSKE UNIJE .1199
4.2. UTJECAJ EORI SUSTAVA NA CARINSKO POSLOVANJE HRVATSKIH GOSPODARSKIH SUBJEKTA SA EUROPSKOM UNIJOM .1199
5. BANKOVNI RAČUN .1201

XVIII
SAM SVOJ ODVJETNIK
POSLOVNO DOPISIVANJE
1. POSLOVNO DOPISIVANJE .1205
1.1. FORMATI POSLOVNIH PAPIRA .1205
1.2. DIJELOVI POSLOVNOG PISMA .1205
2. BITNI DIJELOVI POSLOVNOG PISMA .1206
2.1. Zaglavlje .1206
2.2. Mjesto i datum .1206
2.3. Adresa primatelja .1206
2.4. Pozivne oznake .1207
2.5. Predmet .1207
2.6. Oslovljavanje .1207
2.7. Sadržaj .1207
2.8. Pozdrav .1208
2.9. Potpis .1208
3. SPOREDNI DIJELOVI POSLOVNOG PISMA .1208
3.1. Način otpreme .1208
3.2. Prilozi .1209
3.3. Oslovljavanje .1209
3.4. Broj i raspored kopija .1209
3.5. Dopisak (Post scriptum) .1209
4. MEMORANDUM .1209
5. OBLICI POSLOVNIH PISMENA .1210
5.1. EUROPSKI OBLICI .1210
5.2 AMERIČKI OBLICI .1210
5.3. KOMBINIRANI OBLICI .1210
6. OMOTNICE .1211
7. KOMISIJSKI ZAPISNIK .1213
8. SASTAVCI .1213
9. POTVRDA .1214
10. REVERS .1214
11. PUNOMOĆ .1215
12. E-mail .1215
13. TELEFAKS .1216
14. WEB . 1217

XVIII
SAM SVOJ ODVJETNIK
POSLOVNO DOPISIVANJE
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 476. – Odluka o pozajmici poduzeću .1221
Primjer 477. – Odluka o prihvaćanju kredita .1222
Primjer 478. – Obavijest o izostanku s posla zbog pohađanja seminara . 1223
Primjer 479. – Obavijest o promjeni adrese .1224
Primjer 480. – Obavijest o promjeni sjedišta .1225
Primjer 481. – Obavijest o otvorenoj mogućnosti odustanka od zaključenog ugovora . 1226
Primjer 482. – Obavijest o otkazu ugovora .1227
Primjer 483. – Obavijest o povećanju cijena .1228
Primjer 484. – Obavijest o popustu .1229
Primjer 485. – Obavijest o povratu zaloga .1230
Primjer 486. – Obavijest o nedostacima na robi .1231
Primjer 487. – Izvješće o putnim i drugim troškovima .1232
Primjer 488. – Izvješće o provedenom natječaju .1233
Primjer 489. – Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Društva .1235
Primjer 490. – Javno nadmetanje za ustupanje radova – pojašnjenje troškovničkih stavki .1236
Primjer 491. – Primjedbe na rezultat javnog natječaja .1237
Primjer 492. – Izjava o skladišnom manjku .1239
Primjer 493. – Potvrda o zaposlenju .1241
Primjer 494. – Potvrda o podmirenju novčane obveze .1242
Primjer 495. – Ponuda za izvođenje radova .1243
Primjer 496. – Ponuda za sanaciju i uređenje objekta .1244
Primjer 497. – Ponuda za izgradnju športske dvorane .1246
Primjer 498. – Ponuda za kupnju poslovnog prostora .1248
Primjer 499. – Poziv za sjednicu društva .1249
Primjer 500. – Poziv na sastanak .1250
Primjer 501. – Poziv na svečanost .1251
Primjer 502. – Zaključci uprave društva .1252
Primjer 503. – Zapisnik o procjeni i prodaji pogona .1255
Primjer 504. – Zapisnik o otvaranju ponuda .1257
Primjer 505. – Nalog za produženi rad i rad u neradne subote .1259
Primjer 506. – Službena zabilješka .1260
Primjer 507. – Isprika .1262
Primjer 508. – Izraz sućuti .1263
Primjer 509. – Obavijest i ponuda .1264
Primjer 510. – Rezervacija soba .1265
Primjer 511. – Poziv na poslovnu suradnju .1266
Primjer 512. – Dostava traženih podataka .1267
Primjer 513. – Čestitka .1268
Primjer 514. – Isprika .1269
Primjer 515. – Poruka .1270
Primjer 516. – Ponuda za radno mjesto .1271
Primjer 517. – Izvješće uprave o nadzoru poslovanja .1273

DIO XIX
SAM SVOJ ODVJETNIK
NAGODBE
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 518. – Izvansudska nagodba .1277
Primjer 519. – Izvansudska nagodba – primjer 2. .1279
Primjer 520. – Izvansudska nagodba – primjer 3. .1282
Primjer 521. – Izvansudska nagodba – primjer 4. .1284
Primjer 522. – Izvansudska nagodba – primjer 5. .1285
Primjer 523. – Izvansudska nagodba – primjer 6. .1287
Primjer 524. – Izvansudska nagodba – primjer 7. .1289
Primjer 525. – Izvansudska nagodba – primjer 8. .1290
Primjer 526. – Izvansudska nagodba – primjer 9. .1292
Primjer 527. – Izvansudska nagodba – primjer 10. .1294
Primjer 528. – Izvansudska nagodba – primjer 11. .1295
Primjer 529. – Izvansudska nagodba – primjer 12. .1298
Primjer 530. – Izvansudska nagodba – primjer 13. .1299
Primjer 531. – Primjer ugovora o nagodbi s klauzulom ovršnosti . 1301
Primjer 532. – Tužba radi pobijanja sudske nagodbe .1304
Primjer 533. – Tužba radi pobijanja sudske nagodbe – primjer 2. . 1306

DIO XX
SAM SVOJ ODVJETNIK
PUNOMOĆI
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 534. – Primjer punomoći izdane radi odricanja od nužnog nasljednog dijela u ostavinskom postupku .1309
Primjer 535. – Primjer punomoći radi vođenja poslova Društva (doo), te zastupanja istog .1310
Primjer 536. – Primjer punomoći radi polaganja gotovine tvrtke u banci . 1311
Primjer 537. – Primjer generalne punomoći izdane radi zastupanja pravne osobe .1312
Primjer 538. – Primjer punomoći radi zastupanja kod kupoprodaje nekretnina (zemljišta) .1313
Primjer 539. – Primjer specijalne punomoći izdane radi prihvaćanja nasljedstva u ostavinskom postupku .1314
Primjer 540. – Primjer punomoći dane radi prodaje nekretnine s priznavanjem ranije poduzetih radnji u svezi te prodaje .1315
Primjer 541. – Primjer punomoći izdane radi zastupanja u postupku priznavanja prava vlasništva .1316
Primjer 542. – Primjer specijalne punomoći izdane zaposleniku Društva od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi radi potpisivanja ugovora . 1317
Primjer 543. – Primjer specijalne punomoći dane zaposleniku Društva od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi .1318
Primjer 544. – Primjer punomoći radi osnivanja trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću .1319
Primjer 545. – Primjer specijalne punomoći između fizičkih osoba radi poduzimanja radnji u svezi izgradnje stambenog objekta .1320
Primjer 546. – Primjer punomoći izdane radi prodaje osobnog automobila .1321
Primjer 547. – Primjer specijalne punomoći radi obavljanja tehničkog pregleda osobnog automobila (u svrhu preregistracije) .1322
Primjer 548. – Primjer specijalne punomoći dane zbog potpisivanja sporazuma radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva na nekretnini .1323
Primjer 549. – Primjer specijalne punomoći radi zemljišnoknjižne provedbe nekretnina .1324
Primjer 550. – Primjer specijalne punomoći radi povlačenja prijedloga i zastupanja u zemljišnoknjižnoj provedbi prava vlasništva na nekretninama .1325
Primjer 551. – Primjer specijalne punomoći radi prijama pismena .1326
Primjer 552. – Primjer specijalne punomoći radi osiguranje dokaza .1327
Primjer 553. – Primjer specijalne punomoći radi razreza poreza i rješavanje upravnih radnji .1328
Primjer 554. – Primjer specijalne punomoći radi potpisa ugovora o kreditu .1330
Primjer 555. – Punomoć radi potpisivanja dokumentacije (vezane za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću) .1331
Primjer 556. – Primjer punomoći radi potpisivanja ugovora u svojstvu založnog dužnika .1332
Primjer 557. – Primjer punomoći radi obavljanja više radnji .1333
Primjer 558. – Primjer punomoći radi obavljanja više radnji (Primjer II) .1334
Primjer 559. – Specijalna punomoć radi potpisivanja ugovora o kreditu u svojstvu sudužnika .1336
Primjer 560. – Specijalna punomoć vjerovnika sačinjena pred javnim bilježnikom (radi opterećivanja nekretnine koja se daje u zalog) .1337
Primjer 561. – Specijalna punomoć imaoca dionica radi upravljanja pravima pred skupštinom društva .1338
Primjer 562. – Primjer punomoći radi obavljanja redovitog tehničkog pregleda vozila .1339
Primjer 563. – Specijalna punomoć (sačinjena u obiklu ugovora) . 1340
Primjer 564. – Ugovor o prokuri .1343